Hái bơ đợt đầu ở Làng trường thọ

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối tháng 4, là cây bơ hơn 20 năm tuổi nhà mình lại cho quả. Đây là giống bơ sáp, ăn rất ngon. Chỉ tiếc là chỉ đủ để ăn và tặng, chứ không đủ đế bán, hihi.

Ảnh: An Bùi


Hái bơ đợt đầu ở Làng trường thọ
Hái bơ đợt đầu ở Làng trường thọ

Hái bơ đợt đầu ở Làng trường thọ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến