Vườn rau nho nhỏ đã đâm chồi và đang phát triển

Vườn rau nho nhỏ đã đâm chồi và đang phát triển
Vườn rau nho nhỏ đã đâm chồi và đang phát triển - Photo An Bui

Luống rau Dền 3 màu
Luống rau Dền 3 màu

Luống rau Cải bẹ xanh
Luống rau Cải bẹ xanh

Tuy cùng xuống giống một đợt nhưng luống đâu Cô ve hạt đen phát triển rất nhanh
Tuy cùng xuống giống một đợt nhưng luống đâu Cô ve hạt đen phát triển rất nhanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến