Du lịch hành trình việt

Post Page Advertisement [Top]

Đào gốc Sao, công việc không đơn giản
Đào gốc Sao, công việc không đơn giản

Gốc Sao sau khi được chặt bỏ rễ chung quang, sẽ được bao kín lại
Gốc Sao sau khi được chặt bỏ rễ chung quang, sẽ được bao kín lại

Chặt hết cành và lá, di chuyển đến nơi có bóng mát, tưới nước khoảng 1 tháng, khi nào ra lá mới thì mới trồng được
Chặt hết cành và lá, di chuyển đến nơi có bóng mát, tưới nước khoảng 1 tháng, khi nào ra lá mới thì mới trồng được


Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017
Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Nhờ xe máy cày của Chú Hằng, những gốc Sao đã lên được xe Tải về tp
Nhờ xe máy cày của Chú Hằng, những gốc Sao đã lên được xe Tải về tp
Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Cây Sao chuyển hộ khẩu về Sài Gòn - 06.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch hành trình việt