Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Theo kế hoạch thì sau khi xuống giống xong Tràm, khu vườn Làng Trường Thọ sẽ được chăm sóc theo mô hình sinh thái xanh và sau 5 năm thì nơi đây sẽ chỉ là một màu xanh thuần khiết và là nơi cư ngụ của các loài vật tự nhiên.

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo
Cơ bản xuống giống xong 15.000 gốc Tràm lá keo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến