Lựa chọn giống Tràm cho Làng Trường Thọ

Lựa chọn giống Tràm cho Làng Trường Thọ
Lựa chọn giống Tràm cho Làng Trường Thọ

Tràm Lá Keo hay còn gọi là Tràm Tai Tượng, loại sẽ được trồng ở Làng Trường Thọ
Tràm Lá Keo hay còn gọi là Tràm Tai Tượng, loại sẽ được trồng ở Làng Trường Thọ

Sau 3 năm trồng tràm là có thể thu hoạch để làm bột giấy, sau 6 năm có thể thu hoạch cây lấy gỗ
Sau 3 năm trồng tràm là có thể thu hoạch để làm bột giấy, sau 6 năm có thể thu hoạch cây lấy gỗ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến