Du lịch hành trình việt

Post Page Advertisement [Top]

Vườn Sầu Riêng hay Rừng Sầu Riêng

Với diện tích 1.8 ha, hẹp bề ngang và có chiều dài chừng 200 m, các bạn nếu có dịp ghé thăm vườn sầu riêng Chú Hằng sẽ có cảm giác như lạc vào rừng cao su, với tầm nhìn sâu hun hút.

Vườn sầu riêng nhà Chú Hằng đã được hình thành hơn 5 năm nay và đang chu thu hoạch rất tốt. Giống sầu riêng trồng trong vườn chủ yếu là Sầu riêng Ri 6.

Ngoài ra trong vườn nhà chú Hằng còn có một ít cây Chôm Chôm Thái trước nhà.


Ảnh: Quang Bá

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016


Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Sầu riêng vườn nhà Chú Hằng chuẩn bị thu hoạch 05.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch hành trình việt