Thăm vườn sầu riêng tháng 4.2017

Giai đoạn này Sầu riêng mới ra hoa đậu quả. Ban đầu mỗi chùm Sầu riêng rất nhiều trái, nhưng sau đó do quá trình thanh lọc tự nhiên, những trái khỏe mạnh mới trụ lại được, những trái yếu sẽ tự động rụng đi. Mỗi cây Sầu riêng đang cho thu hoạch trung bình cho khoảng 50 trái, năm. 

Thăm vườn sầu riêng tháng 4.2017
Thăm vườn sầu riêng tháng 4.2017

Thăm vườn sầu riêng tháng 4.2017

Thăm vườn sầu riêng tháng 4.2017

Nhận xét

Bài đăng phổ biến