Hoa trái tái sử dụng

Hoa Sim, mua về chơi ở ban công, sau đó đem xuống vườn
Hoa Sim, mua về chơi ở ban công, sau đó đem xuống vườn

Cây ổi, mua về ban công ngắm đã đời, sau cùng cũng xuống vườn để tiếp tục phát triển
Cây ổi, mua về ban công ngắm đã đời, sau cùng cũng xuống vườn để tiếp tục phát triển

Nhận xét

Bài đăng phổ biến