Ớt chỉ thiên, thơm lừng, cay dịu

Ớt chỉ thiên, thơm lừng, cay dịu... là mục đích chính của mỗi chuyến đi
Ớt chỉ thiên, thơm lừng, cay dịu... là mục đích chính của mỗi chuyến đi

Ớt chỉ thiên này mọc tự nhiên, mình chỉ chăm bón thêm cho bền hơn, rất dễ tìm thấy trong vườn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến