Tràm thánh gióng... mới 6 tháng cao 3m - 12.2017

Tràm thánh gióng... mới 6 tháng cao 3m. Trung bình cao 1.5 m. Dự là 2 năm nữa sẽ thành nơi trú ngụ của nhiều loài động vật đây

Tràm thánh gióng... mới 6 tháng cao 3m
Tràm thánh gióng... mới 6 tháng cao 3m

Vườn tram 4 ha mới trồng 6 tháng
Vườn tram 4 ha mới trồng 6 tháng

Vườn tram 4 ha mới trồng 6 tháng
Vườn tram 4 ha mới trồng 6 tháng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến