Mùa hè kỷ niệm 2018

Chỉ được nhiêu thôi
Chỉ được nhiêu thôi

4 cây xào hái bơ
4 cây xào hái bơ

Bên hiên nhà
Bên hiên nhà

Đang đậu quả, có thể tháng 7 cây Chôm Chôm này chín
Đang đậu quả, có thể tháng 7 cây Chôm Chôm này chín

Giống bơ mới, lùn, sai quả
Giống bơ mới, lùn, sai quả 
Sầu riêng khủng hơn 7 kg
Sầu riêng khủng hơn 7 kg

Cây bơ sáp 20 năm tuổi, năm nay cho trái khá to
Cây bơ sáp 20 năm tuổi, năm nay cho trái khá to

Lăn lóc
Lăn lóc


Nhận xét

Bài đăng phổ biến