Mùa hè kỷ niệm 2018

Chỉ được nhiêu thôi
Chỉ được nhiêu thôi

4 cây xào hái bơ
4 cây xào hái bơ

Bên hiên nhà
Bên hiên nhà

Đang đậu quả, có thể tháng 7 cây Chôm Chôm này chín
Đang đậu quả, có thể tháng 7 cây Chôm Chôm này chín

Giống bơ mới, lùn, sai quả
Giống bơ mới, lùn, sai quả 
Sầu riêng khủng hơn 7 kg
Sầu riêng khủng hơn 7 kg

Cây bơ sáp 20 năm tuổi, năm nay cho trái khá to
Cây bơ sáp 20 năm tuổi, năm nay cho trái khá to

Lăn lóc
Lăn lóc


Nhận xét