Tiếp tục công việc trồng cây gây rừng

Tiếp tục công việc trồng cây gây rừng
Tiếp tục công việc trồng cây gây rừng

Cày phơi đất trước mùa mưa
Cày phơi đất trước mùa mưa


Không còn bóng dáng Trâu cày
Không còn bóng dáng Trâu cày

Ngồi trong rừng ngắm cao tốc
Ngồi trong rừng ngắm cao tốc

Đất rất tốt, trồng rau sẽ bội thu
Đất rất tốt, trồng rau sẽ bội thu

Nhận xét