Xuống giống rừng tràm sát cao tốc

Mặt tiền 30 đường Song Hành cao tốc Long Thành Dầu Giây KM 42 (KM 43 là ngã ba cao tốc đi Phan Thiết)
Mặt tiền 30 đường Song Hành cao tốc Long Thành Dầu Giây KM 42 (KM 43 là ngã ba cao tốc đi Phan Thiết)
Dự tính làm cái ao nho nhỏ ngay lối vào
Dự tính làm cái ao nho nhỏ ngay lối vào

Trồng tràm là một nghệ thuật, và người trồng tràm là nghệ sĩ
Trồng tràm là một nghệ thuật, và người trồng tràm là nghệ sĩ

Tập trung xuống giống cho kịp mùa mưa
Tập trung xuống giống cho kịp mùa mưa

Mầm xanh nho nhỏ vậy thôi, 6 tháng nữa gặp lại cao hơn 1 m đấy
Mầm xanh nho nhỏ vậy thôi, 6 tháng nữa gặp lại cao hơn 1 m đấy

Có khi nào trên đoạn đường ấy, bạn nhìn thấy Làng Trường Thọ của chúng tôi
Có khi nào trên đoạn đường ấy, bạn nhìn thấy Làng Trường Thọ của chúng tôi

Nhận xét