Tiếp tục tập 2 với công trình đường thanh niên

Cắt cỏ dọn ranh chuẩn bị làm đường 8/10/2019


Đổ 4 xe đá lần 1, 10/10/2019
Cắt cỏ chuẩn bị đổ đá làm đường vào làng
Cắt cỏ chuẩn bị đổ đá làm đường vào làng

Lần đầu tiên xe oto đã vào được rừng
Lần đầu tiên xe oto đã vào được rừng

Thi công cột rào 2019
Thi công cột rào 2019

Nhận xét